STUDIO | NATALY MELNIKOVA

NATALY MELNIKOVA
PHOTOGRAPHER : ALEKSEY MUSAELYAN
MODEL: NATALY MELNIKOVA
POST-PRODUCTION : ALEKSEY MUSAELYAN
LOCATION : STUDIO MOSCOW