REPORTS | EXHIBITION "SOKAMERNIKI"

EXHIBITION "SOKAMERNIKI" PAVEL MARKIN & VICTOR AHLOMOV
SMIRNOV, DONSKOY, MUSAELYAN
PHOTOGRAPHER : ALEKSEY MUSAELYAN
POST-PRODUCTION : ALEKSEY MUSAELYAN
LOCATION : Photocenter, Moscow